Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

28-07-2016
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, ktoré sa konalo dňa 25.07.2016.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-07-2016
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Plemenárske služby SR, ktoré sa konalo dňa 26.07.2016.

Výberové konanie na riaditeľa Agrokomplexu vyhral Mário Dinga

20-07-2016
Bratislava, 20. júl 2016 – Novým riaditeľom štátneho podniku Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, bude Mário Dinga, ktorý zvíťazil vo výberovom konaní, ktoré sa konalo 19. júla 2016.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

06-06-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

06-06-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

06-06-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

19-05-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.

Oznámenie výsledku výberového konania

18-11-2015
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra, ktoré sa konalo 9. novembra 2015.

Výberové konanie

16-10-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen.

Výberové konanie

12-08-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu ...

Výberové konanie

21-05-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.

Novým generálnym riaditeľom Lesov SR sa stal Peter Morong

01-04-2015
Novým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR sa dnes stal Peter Morong, ktorý doteraz pôsobil na poste výrobno–technického riaditeľa. Do funkcie ho vymenoval minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Šéf rezortu z tejto funkcie k 31. marcu odvolal doterajšieho generálneho riaditeľa Ctibora Határa...

Oznam

02-03-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: