Kupujte slovenské potraviny

Ako rozoznať na pulte potravinu zo Slovenska?