Facebook Statistics

Podujatia

Ždanianský jarmok

21-08-2019

Regionálna anténa NSRV SR pre KE kraj  a starosta obce s poslancami Obecného zastupiteľstva v Ždani Vás srdečne pozývajú na 21. Ždanianský jarmok dňa 31. augusta 2019 na Amfiteátri v centre obce.

Návštevníkov čaká zaujímavý program - ocenenie miestnych osobností kultúrneho a spoločenského života, prezentácia tradičných remesiel, výstavné a predajné stánky, záhradkárske poradenstvo, vystúpenia folklórnych tanečných a speváckych súborov z regiónu, tombola a rôzne atrakcie pre deti.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood