Tlačové správy

Stretnutia so zástupcami štátu sa zúčastnia desiatky združení poľnohospodárov

25-04-2018

Vo štvrtok 26. 4. 2018 sa v Košiciach uskutoční pracovné stretnutie štátnych inštitúcií s poľnohospodármi. Hlavnou témou budú pozemkové a užívateľské vzťahy v poľnohospodárstve a poskytovanie podpôr. Cieľom stretnutia je hľadanie riešení medializovaných problémov na úrovni odbornej diskusie so zástupcami celej poľnohospodárskej obce Slovenska. Účasť potvrdili predstavitelia desiatok združení.

„Naším cieľom je diskutovať s farmármi o riešeniach týkajúcich sa najmä nájmu a obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná. Na stretnutie sú pozvané združenia zastupujúce poľnohospodárov naprieč celým sektorom, vrátane poškodených farmárov na východnom Slovensku. „Vyšli sme v ústrety množstvu požiadaviek malých, stredných i veľkých farmárov z celého Slovenska a účasť na stretnutí potvrdili desiatky združení, ktoré zastupujú tisíce poľnohospodárov podnikajúcich v prvovýrobe.

Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Slovenského pozemkového fondu (SPF), Krajského riaditeľstva policajného zboru, Krajskej prokuratúry a Krajského súdu v Košiciach.

Na stretnutie boli pozvaní aj farmári z Občianskej iniciatívy Zemplína, ktorí však na spoločné stretnutie farmárov z celého Slovenska odmietli prísť s odôvodnením, že túto časť stretnutia považujú za bezpredmetnú. Požadovali len osobitné stretnutie výlučne pre členov svojej iniciatívy za nerealizovateľných podmienok. Takto navrhnuté stretnutie museli štátne inštitúcie odmietnuť kvôli tomu, že by ohrozili prebiehajúce správne konania.