Facebook Statistics
Preskočiť na obsah... | Preskočiť na vyhľadávanie...

Tlačové správy


Oznam pre médiá

07-07-2008
Tlačová konferencia Ministerstva pôdohospodárstva a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Implementácia pilotného projektu "Protipožiarneho monitorovacieho systému" na Slovensku

03-07-2008
1. júla 2008 sa v Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil pracovný seminár na tému implementácie pilotného projektu PROTIPOŽIARNEHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU, realizovaného pre Lesy SR š.p..

Výskumný ústav potravinársky zastupuje Slovensko v Dubline

27-06-2008
V dňoch 2. - 4.júla 2008 organizuje medzinárodný projekt BIOTRACER 2. všeobecnú schôdzu v Dubline.

Monitoring lesov na Slovensku

25-06-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR prerokovalo Správu o monitoringu zdravotného stavu lesov SR. Monitoring lesov na Slovensku je dôležitou súčasťou monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí Slovenskej republiky.

Ministerka Zdenka Kramplová v Luxemburgu

23-06-2008
Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová sa zúčastňuje Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktorá sa koná v dňoch 23. a 24. júna 2008 v Luxemburgu.

Rezort pôdohospodárstva aktívne reprezentuje SR na svetovom kongrese viniča a vína

20-06-2008
Foto: Rezort pôdohospodárstva aktívne reprezentuje SR na svetovom kongrese viniča a vínaZástupcovia rezortu pôdohospodárstva reprezentovali Slovenskú republiku na 31. svetovom kongrese viniča a vína, ktorý sa koná pod záštitou talianskeho ministra poľnohospodárstva Lucu Zaiu tento týždeň (16. – 20. júna 2008) vo Verone.

Návrh ako zamedziť špekuláciám pri prechode na euro

16-06-2008
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR pod vedením ministerky Zdenky Kramplovej prijala 12. júna Návrh systémových opatrení k eliminácii rizík vyplývajúcich z možného špekulatívneho zvyšovania cien potravinárskych tovarov v súvislosti s prechodom na spoločnú európsku menu.

Projekty Programu rozvoja vidieka

13-06-2008
Program rozvoja vidieka bol schválený pre Slovensko Európskou komisiou 4. decembra 2007 s rozpočtom cca 2,5 miliardy Eur.

Premiér na kontrole u ministerky Zdenky Kramplovej

12-06-2008
Predseda vlády SR Robert Fico navštívil dnes Ministerstvo pôdohospodárstva SR, kde sa stretol s ministerkou Zdenkou Kramplovou a predstaviteľmi rezortu.

Ministerka Zdenka Kramplová v Palme Tumys

12-06-2008
Foto: Ministerka Zdenka Kramplová v Palme TumysMinisterka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová sa v pondelok 11. júna stretla v Bratislave na pracovnom rokovaní s odborníkmi na spracovanie rastlinných olejov.

Tlačová konferencia ministerky Zdenky Kramplovej

10-06-2008
V nedeľu, 15. júna 2008, sa Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová zúčastní Medzinárodného chovateľského šampionátu koní v Topoľčiankach.

Stretnutie zástupcov MP SR a MŠ SR k projektu Školské mlieko

09-06-2008
Dňa 4. júna 2008 sa na ministerstve školstva uskutočnilo stretnutie zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP SR) a Ministerstva školstva SR (MŠ SR) k téme „školské mlieko“.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood