Facebook Statistics

Tlačové správy

Oznam pre médiá

02-06-2008
Tlačová konferencia ministerky pôdohospodárstva SR Zdenky Kramplovej, o aktuálnom dianí v rezorte, sa uskutoční v utorok 3. júna 2008 o 11.00 hod. (pozor zmena!) v zasadačke Ministerstva pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 1. posch..
Hlavná téma: Ceny potravín.

Ministerka Zdenka Kramplová v Slovinsku

28-05-2008
Spoločná fotografiaNa neformálnej Rade ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva 25. a 27. mája v Maribore sa Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová vo svojom vystúpení venovala podpore trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva EÚ, ktoré potrebuje dlhodobú víziu...

Ministerka Zdenka Kramplová ocení najlepších koscov

27-05-2008
Foto: Ministerka Zdenka Kramplová ocení najlepších koscovV sobotu 31. mája 2008, sa v malebnej obci Hruštín na Orave uskutoční 3. ročník jedinečnej súťaže v ručnom kosení trávy o pohár ministerky pôdohospodárstva SR „Hruštínska kosa“.

Tlačová správa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave k verejnému odpočtu ústavu 26.5.2008

26-05-2008
Hlavným predmetom činnosti ústavu je vedecko-výskumná a vývojová činnosť v oblasti potravinárskej chémie, analytickej chémie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky, potravinárskej informatiky a celého komplexu technológií vrátane...

Ministerka Zdenka Kramplová v Slovinsku

23-05-2008
Ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová sa v dňoch 25. až 27. mája zúčastní na neformálnom stretnutí poľnohospodárskych ministrov Európskej únie v Maribore – Brdu v Slovinsku.

Ministerka Zdenka Kramplová o cenách potravín v Bruseli

20-05-2008
V pondelok 19. mája sa konala v Bruseli Rada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ktorej sa za SR zúčastnila ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová.

Schválený návrh Metodickej príručky pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013

19-05-2008
Dňa 6. mája 2008 bol schválený návrh Metodickej príručky pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“).

Ministerka Zdenka Kramplová v pondelok 19. mája v Bruseli

16-05-2008
V pondelok 19. mája sa ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová zúčastní zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Bruseli.

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra s vynikajúcimi minuloročnými výsledkami

15-05-2008
Organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, dosiahla minulý rok vynikajúce výsledky, svedčí o tom aj Výročná správa za rok 2007 (vtedy ešte príspevkovej organizácie MP SR, keďže od 1.1. 2008 došlo k zmene právnej formy z príspevkovej organizácie na štátny podnik).

Oznam pre médiá

15-05-2008
Ministerka Zdenka Kramplová navštívi v sobotu 17. mája 2008 o 14.00 hod. Múzeum vo Svätom Antone pri príležitosti slávnostného otvorenia sezóny a sprístupnenia novozrekonštruovanej časti severného krídla svätoantonského kaštieľa.

Piešťanské úspechy s rastlinami

13-05-2008
Za posledný rok sa Výskumnému ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý patrí do Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu v Nitre, podarilo dosiahnuť viacero pozoruhodných výsledkov. Jeho riaditeľ Ján Kraic na verejnom odpočte ústavu 12. mája v Nitre poznamenal,...

Ministeka Zdenka Kramplová navšíti MPC Cessi a.s.

12-05-2008
Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová navštívi dnes 12. mája 2008 v rámci pracovného výjazdu Cestovináreň akciovej spoločnosti MPC Cessi...

Potreba poplatkov za vyňatie pôdy

06-05-2008
Dôvodom zavedenia poplatkov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy v návrhu novely zákona č. 220/2004 Z. z. sú tie isté dôvody, ktoré platia v celej EÚ - Ochrana poľnohospodárskej pôdy a jej zachovanie pre budúce generácie,...


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood