Vzdelávacie aktivity

Výzva na tender - Školenie k zvýšeniu expertných znalostí (OC/EFSA/AMU/2016/03)

05-08-2016

Bližšie informácie o výzve k školeniu zameraného na zvyšovanie expertných znalostí boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 2016/S 149-269282 dňa 4. augusta 2016.

Termín prijímania uchádzačov: do 26. septembera 2016

Súvisiace podklady je možné nájsť v podkladovej knižnici.

Akékoľvek zmeny k tejto výzve budú zverejnené cez odkaz podkladovej knižnice. Uchádzačom je odporúčané dôrazne, aby sa zaregistrovali z dôvodu ich zaznamenania možných zmien. Otázky od uchádzačov je možné použiť len cez e-Tenderingový nástroj.

Dokumentácia pre uchádzačov je dostupná len v anglickom jazyku.