Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odbornú prednášku

04-12-2008

Právne aspekty a výkon kontroly v obchodných reťazcoch. Skúsenosti Francúzskej republiky.

termín: 10. decembra 2008 o 14.30 hod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)