Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávací kurz

28-01-2009

Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – krížové plnenie (cross – compliance)“

termín: 16.2.2009 - 19.2.2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)