Vzdelávacie aktivity

Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka

10-07-2019