Vzdelávacie aktivity

Stratégie CLLD a ich implementácia II.

17-09-2019