Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborný seminár

06-07-2009

Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – systém krížového plnenia

termín: august - november 2009

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)