Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávací kurz

17-08-2009

Agroenvironment

termín: 8. - 9. 9. 2009
Ďalšie termíny školení budú v októbri, novembri a decembri.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)