Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborné semináre

28-04-2010

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Vás srdečne pozýva na seminár/ školenie pre
prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na informovanie
a vzdelávanie v problematike efektívneho využívania služieb „web digitálneho geografického “podnikového zošitu / knihy parciel“ a nadväzujúcich aplikácií“ .

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)