Vzdelávacie aktivity

Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013

03-05-2010

pozvánka na odbornú konferenciu

Termín konania: 4. máj 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)