Vzdelávacie aktivity

Zakladanie a údržba brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach na vidieku

11-05-2010

pozvánka na vzdelávací kurz

termín: 6 - 10.9.2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)