Vzdelávacie aktivity

Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2010

12-05-2010

pozvánka na medzinárodný seminár

termín: 16. – 17. jún 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)