Vzdelávacie aktivity

Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR

18-06-2010

pozvánka na seminár

termín konania: 19.8.2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)