Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na kurz

09-08-2007

Podnikanie vo vidieckej turistike a lesoturisitke

Termíny:
I. : 3. - 5. septembra, 8. - 10. októbra 2007
II. : 6. - 7. septembra, 2. - 4. októbra 2007
III. : 5. - 7. novembra, 14. - 16. novembra 2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)