Vzdelávacie aktivity

Poľnohospodárska biomasa a energetika

30-07-2010

pozvánka na odbornú konferenciu konanú v rámci medzinárodného veľtrhu AGROKOMPLEX 2010

termín konania: 20.8.2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)