Vzdelávacie aktivity

Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR

26-08-2010

pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

termín: 30. september 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)