Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

14-09-2007

Záhradníctvo ako súčasť procesu diverzifikácie poľnohospodárskej výroby - časť - ZELENINÁRSTVO

1.termín - 22.10. - 02.11. 2007

2.termín - 12. - 23.11. 2007

 - financované zo SOP PRV

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)