Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

14-09-2007

Záhradníctvo ako súčasť procesu diverzifikácie poľnohospodárskej výroby - časť - OVOCINÁRSTVO

05.-16. 11. 07

- financované zo SOP PRV

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)