Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávací kurz

19-09-2007

Európska dimenzia podnikania na vidieku 22. október - 16. november 2007

1. sústredenie: 22. - 26. 10. 2007
2. sústredenie: 5. - 9. 11. 2007
3. sústredenie: 12. - 16. 11. 2007

záverečná skúška: 23. 11. 2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)