Vzdelávacie aktivity

Pozvánka

24-10-2011

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných.

Školenie sa uskutoční 8. decembra 2011 na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR v Bratislave so sídlom na Botanickej 17.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)