Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborný kurz

06-12-2007

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín
pre pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín v zmysle zákona NR SR č. 184/2006 Z. z.

9. – 10. januára 2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)