Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na seminár zameraný na Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

10-11-2011

Miesto konania:    

Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, zasadacia miestnosť

Dátum seminára:     

8.12.2011, 9. 00 h

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)