Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávací kurz

11-12-2007

Vinárstvo a pivničné hospodárstvo

Kurz sa bude realizovať v štyroch sústredeniach:
1. sústredenie – 28. 01. – 01. 02. 2008
2. sústredenie – 11. 02. – 15. 02. 2008
3. sústredenie – 25. 02. – 29. 02. 2008
4. sústredenie – 03. 03. – 06. 03. 2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)