Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborné vzdelávanie

03-09-2012

v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (vedúci pracovník, aplikátor v poľnohospodárstve)

termíny: október 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)