Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborný seminár

09-11-2012

Aktuálny stav pozemkového vlastníctva v SR

termín konania: 4.12. 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)