Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzelávaciu aktivitu

08-04-2008

Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat

Modul 01 - Životné prostredie

22. – 23.04. 2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)