Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborný seminár

24-04-2008

aplikácia zákona č. 278/1993 Z. z. o správa majetku štátu v znení neskorších predpisov vrátane NR SR schválenej novely účinnej od 1.6.2008

termín konania 15.5.2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)