Vzdelávacie aktivity

Zhodnotenie implementácie PRV 2007-2013 a aktuálny stav príprav budúceho PRV 2014-2020

27-05-2013

pozvánka na konferenciu

termín konania: 30. maja 2013 o 10:00 hod. v pristoroch Hotela DIXON, Švermova 32, v Banskej Bystrici

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)