Štatút

Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinný 18. júna 2014

03-07-2014

schválený uznesením vlády SR č. 300 z 18. júna 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)