Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Vzdelávacie aktivity

Školenie ZÁSADY DOBREJ PRAXE V OCHRANE RASTLÍN ZAMERANEJ NA PRINCÍPY INTEGROVANEJ OCHRANY PROTI ŠKODCOM

09-10-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dáva do pozornosti pripravované školenia v oblasti IPM – Integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré sa uskutočnia na Agroinštitúte  Nitra v dňoch 19. novembra, 26. novembra a 4. decembra 2019.

Prihlášky na uvedené skolenia a program školení nájdete na: http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/zasady-dobrej-praxe-v-ochrane-rastlin-zameranej-na-principy-integrovanej-ochrany-proti-skodcom/1162