Facebook Statistics

Slovenská jahňacina poputuje do Číny

09-02-2021

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR a Zväzom chovateľov oviec a kôz podaril významný úspech v oblasti exportu. Zavŕšila sa tak niekoľkoročná snaha aj v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Pekingu a Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v SR ohľadom exportu kvalitného slovenského ovčieho a kozieho mäsa do tejto ázijskej krajiny.

Agrorezortu sa začiatkom týždňa podaril výrazný pokrok v oblasti zahraničnej spolupráce. Na pôde Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR došlo začiatkom týždňa k podpisu významného dokumentu na export ovčieho a kozieho mäsa. Protokol o inšpekčných, karanténnych, veterinárnych a hygienických požiadavkách na ovčie a kozie mäso určené na vývoz zo Slovenska do Číny uzavreli medzi sebou Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) a Generálna administratíva colnej správy Čínskej ľudovej republiky (GACC).

Podpis protokolu predstavuje dôležitý posun v niekoľkoročnom úsilí oboch strán a je významným úspechom slovenskej diplomacie. Uzavretiu týchto protokolov predchádzalo zo slovenskej strany zaslanie rozsiahlych dotazníkov a ich pozitívne vyhodnotenie čínskym partnerom. V ďalšom kroku bude prebiehať individuálne schvaľovanie našich prevádzkarní, ktoré prejavia záujem o export.

Ovčie a kozie mäso patria medzi jedno z najzdravších mias. Je to najmä pre obsah priaznivého pomeru nenasýtených a nasýtených mastných kyselín a pomeru omega 6 a omega 3 mastných kyselín. Vedci pripisujú týmto druhom mias viaceré pozitívne účinky pre ľudský organizmus, mimo iných aj výrazne nízky obsah tuku.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood