2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Miestnosť: 240
Telefón: 02/59266-305

Viktória Pupáková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 241
Telefón: 02/59266-306

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Peter Kicko, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-379

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 235
Telefón: 02/59266-374

Jana Mesíková, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 237
Telefón: 02/59266-472

Zuzana Koštová, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 237
Telefón: 02/59266-380

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 238
Telefón: 02/59266-393

Jozef Pšida, Ing. PhD.
inšpektor
Miestnosť: 238
Telefón: 02/59266-386

Michal Galajda, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 239
Telefón: 02/59266-377

Miroslav Garaj, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 237
Telefón: 02/59266-378

Eva Kútna, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 237
Telefón: 59266-383

Judita Džadoňová, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 237
Telefón: 02/59266-376

Ondrej Šurkovský, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-392

Rastislav Smutný, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-389

Michal Petráš, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-385

Milan Kučera Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-381

Blažej Seman, PhD.Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-387

Ivan Sitár, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-388

Samuel Šimo-Svrček, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-390

Juraj Dubina, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-375

Dávid Novický, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-384

Miroslav Štulajter, Ing.
inšpektor
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-391

Eva Hušťáková, Ing.
Miestnosť: 617/C, 6.p.
Telefón: 59266-521

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 233
Telefón: 02/59266-411

Eva Boháčová, Ing.
Miestnosť: 239
Telefón: 02/59266-412

Milota Golianová, Ing.
Miestnosť: 241
Telefón: 59266-382

Peter Kršačok, JUDr.
Miestnosť: 239
Telefón: 02/59266-436

Miroslav Mazúr, JUDr.
Miestnosť:
Telefón: 02/59266-437

Pavel Tupa, JUDr.
Miestnosť: 234/Zvolen
Telefón: 02/59266-478