Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenská zelenina je kvalitná, agrorezort jej chce na pultoch viac

18-05-2017

Slovenskí pestovatelia zeleniny a zemiakov vedia už v súčasnosti ponúknuť spotrebiteľmi požadovanú kvalitu a čerstvosť. Napriek tomu nie je jednoduché dostať sa až k samotnému spotrebiteľovi.

Podpora slovenskej produkcie zeleniny a zemiakov v obchodoch a zachovanie deklarovanej podpory zeleniny, to boli hlavné témy stretnutia ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej a Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS). Zástupcovia zväzu prišli na rokovanie aj s iniciatívou vytvorenia mechanizmu na informovanie spotrebiteľa o prítomnosti slovenskej produkcie zeleniny a zemiakov na trhu a hodnotenie ponuky v obchodných reťazcov.

„Južná časť Slovenska bola v minulom období zeleninovou zásobárňou Československa, stav sa však podstatne zmenil k horšiemu. To chceme zmeniť,“ skonštatovala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Dôvodom sú napríklad lacná konkurencia zo zahraničia, nedostatočná produkcia našich pestovateľov či obchodná politika reťazcov. Ak chcú naši pestovatelia preraziť, považujem za nevyhnutné, aby sa združovali a spoločnými silami koordinovali odbyt aj marketing.“

„Spotreba čerstvej zeleniny a zemiakov slovenských spotrebiteľov je výrazne vyššia ako jej produkcia,“ uviedol na stretnutí Michal Šula, podpredseda Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska. Zväz vznikol zlúčením viacerých zväzov a je dnes najväčšia samosprávna organizácia zastupujúca väčšinu pestovateľov, ale aj spracovateľov zeleniny a zemiakov. „Mnoho druhov čerstvej zeleniny a zemiakov, ktoré sa v našich podmienkach urodia, už vedia slovenskí pestovatelia vyrobiť, alebo túto medzeru v budúcnosti doplniť. Slovenskí pestovatelia zeleniny a zemiakov vedia už v súčasnosti ponúknuť spotrebiteľmi požadovanú kvalitu.“ Osobitne sa na Slovensku rozvíja pestovanie vo veľkoplošných skleníkoch a fóliovníkoch hydroponickou metódou. Podľa Michala Šulu domáci pestovatelia majú v doplnení medzery veľký potenciál, pričom to, čo ich motivuje je záujem spotrebiteľov.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má viacero nástrojov, ako pomôcť slovenskej produkcii zeleniny,“ uviedla na stretnutí ministerka Gabriela Matečná. „Podporujeme združovanie poľnohospodárov, máme spustené školské programy ovocia, zeleniny a mlieka. Poľnohospodári tiež môžu získať investičné a neinvestičné podpory z Programu rozvoja vidieka. V týchto dňoch už zasielame rozhodnutia na začatie činnosti pre mladých farmárov.“ Ministerka Matečná pripomenula novú ministerskú iniciatívu regionálnych pultov v obchodných reťazcoch pre lokálnych dodávateľov. Záujemcovia môžu kontaktovať ministerstvo na e-mailovej adrese [email protected].

Ako dodal predseda Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Oliver Šiatkovský, „slovenská produkcia zeleniny je čerstvejšia, bezpečnejšia a mnohokrát aj kvalitnejšia ako iná produkcia. Nastal čas, aby sa slovenský spotrebiteľ dozvedel o domácej produkcii zeleniny a zemiakov, o možnostiach jej prítomnosti na trhu a o jej výhodách.“

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood