Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovensko členom hlavného koordinačného výboru v európskej lesníckej politike

17-06-2011

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai sa zúčastnil na konferencii ministrov pod názvom Forest Europe 2011, ktorá sa konala uplynulý týždeň v nórskom Osle. Na konferencii boli prijaté záväzky, ktoré tvoria spoločný európsky štandard pre lesné hospodárstvo.

Ako skonštatoval štátny tajomník Csicsai, Slovenská republika má v tomto politickom procese prominentné postavenie. „Sme jednou z piatich krajín, ktoré sú členmi hlavného koordinačného výboru konferencie. V praxi to znamená, že sa podieľame na riadení celého ministerského procesu a významnou mierou prispievame k tvorbe európskej lesníckej politiky,“ dodal.

Základným heslom konferencie sa stalo trvalo udržateľné lesníctvo s dôrazom najmä na nasledovné oblasti: produkcia drevnej hmoty, využitie biomasy, zachovanie biodiverzity, tvorba pracovných miest a viazanie uhlíka v lesných ekosystémoch ako účinný nástroj v boji proti klimatickým zmenám.

Podľa Gabriela Csicsaia prijala konferencia v Osle dve významné rozhodnutia. „Prvým je prijatie novej stratégie pre európske lesy, ktorá stanovuje základný rámec pre európsku lesnícku politiku do roku 2020, a taktiež rozhodnutie o zahájení negociácií o právne záväznej dohode pre lesy v Európe. Tieto rozhodnutia sú nesporne významným medzníkom vo vývoji lesníckej politiky v Európe,“ uviedol štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.