Facebook Statistics

Tlačové správy

Slovenský cukor je naše biele zlato

01-07-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský absolvoval včera pracovný výjazd v Trnavskom samosprávnom kraji.

 V obci Abrahám sa rozprával priamo v teréne na poli s pestovateľmi cukrovej repy. A práve repa  je jedna z najvýznamnejších plodín, v ktorej sme sebestační. S prítomnými farmármi diskutoval o problémoch pri pestovaní, o závlahách i veľkých lánoch.

Ďalšou zastávkou boli Slovenské cukrovary v Seredi. Súčasťou návštevy bola prehliadka cukrovaru, ktorý funguje nepretržite od roku 1907. Prítomní sa oboznámili s výrobou cukru a na záver minister agrorezortu spolu s trnavským županom Jozefom Viskupičom a predstaviteľmi spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o. slávnostne poklepali základný kameň novej kotolne. Nová moderná a na ekologickejší zdroj energie (zemný plyn a bioplyn) nahradí starú, ktorá fungovala na hnedouhoľný prach. Týmto spôsobom sa výrazne znížia emisie CO2 vypúšťané do ovzdušia.
 

„Veľmi oceňujem, že aj keď sa výmery na pestovanie cukrovej repy rokmi výrazne zmenšili, kvalita sa o to viac zlepšila," ocenil prácu slovenských cukrovarníkov minister Ján Mičovský.

Investícia si vyžiada takmer 7 mil. €. Novú kotolňu v Seredi dokončia v roku 2021.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood