Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


IAAE International Association of Agricultural Economics
Medzinárodné združenie poľnohospodárskych ekonómov
IAAS International Association of Agricultural Students
Medzinárodné združenie poľnohospodárskych študentov
IAC International Agricultural Center
Medzinárodné poľnohospodárske centrum
IACS Integrated Administration and Control System
Integrovaný systém riadenia a kontroly
IAFMM International Association of Fish Meal Manufacturers
Medzinárodné združenie výrobcov rybej múčky
IAI International Apple Institute
Medzinárodný ústav pre jablká
IAP-WASAD International Action Programme on Water and Sustainable Agricultural Development
Medzinárodný akčný program pre vodu a rozvoj udržateľného poľnohospodárstva
IASC International Association of Seed Crushers
Medzinárodné združenie výrobcov rastlinného oleja
IATRC International Agricultural Trade Research Consortium
Medzinárodné konzorcium pre výskum poľnohospodárskeho obchodu
IBC International Butchers` Confederation
Medzinárodná konfederácia mäsiarov
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Brazilský geografický a štatistický ústav
IBR infectious bovine rhinotracheitis
infekčná bovinná rinotracheitída
IBRD International Bank for Reconstruction and Development
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
ICAO International Co-operative Agricultural Organization
Medzinárodná poľnohospodárska družstevná organizácia
ICARDA International Centre for Agricultural Research in Dry Areas
Medzinárodné centrum pre poľnohospodársky výskum v suchých oblastiach
ICC International Cocoa Council
Medzinárodný výbor pre kakao
ICC International Chamber of Commerce
Medzinárodná obchodná komora
ICE(Taliansko) Instituto Nazionale per il Commercio Estero
Národný ústav pre zahraničný obchod
ICEX Instituto Espanol de Comercio Exterior
Španielsky ústav pre zahraničný obchod
ICI Insurance Corporation of Ireland
Írska poisťovacia spoločnosť

« 107 records, 6 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood