Facebook Statistics
Značka Kvality

Špekulácie na úkor spotrebiteľa nebudeme akceptovať

22-07-2022

V ostatných dňoch sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zhromažďujú informácie o tom, že tradiční slovenskí potravinári majú problémy s dodávaním tovaru najmä do obchodnej siete Kaufland, ktorá podľa nich preferuje cenovú politiku pred kvalitou potravín. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan je touto situáciou vážne znepokojený. 

V čase, keď kulminuje vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý zapríčinil energetickú a cenovú nestabilitu v celej Európe, je absolútne neprijateľné, aby sa znižoval štandard potravinovej bezpečnosti štátu. MPRV SR odmieta parazitovanie na globálnej kríze tým, že obchodníci budú tlačiť kohokoľvek do zmien receptúr a zloženia výrobkov s jediným cieľom - zlepšiť svoj profit na úkor spotrebiteľa.

„Cenová politika obchodníkov nemôže víťaziť nad kvalitou potravín! Najmä, ak si uvedomíme, že  prioritou agrorezortu je potravinová sebestačnosť a bezpečnosť potravín a podriaďujeme tomu aj financovanie celého sektora. Cez rôzne finančné dotácie zo štátnych i európskych zdrojov sa snažíme dostať prostriedky do potravinárskeho sektora, aby sme udržali kvalitu i cenu potravín na trhu“, uvádza vo svojom vyjadrení minister Samuel Vlčan a dodáva: „Rázne preto apelujem na spoločenskú zodpovednosť obchodníkov a to najmä v tejto dobe, kedy potravinári a farmári čelia enormným nárastom vstupov pri svojej činnosti“, spresňuje minister Vlčan.

Do rezortu ide tento rok cez výzvy z európskych peňazí takmer 314 miliónov EUR. V týchto dňoch vyhodnocujeme Mimoriadnu pomoc pre potravinárov v objeme 8 miliónov EUR a len v stredu sme uzavreli príjem žiadostí na Výnimočnú pomoc pre živočíšne komodity v objeme 15,7 milióna EUR.

MPRV SR deklaruje, že sa nebude nečinne prizerať na to, ako napriek snahe štátu zachrániť celé vertikály, naráža na nezmyselný dovoz komodít, ktorých je na Slovensku dostatok. MPRV SR je pripravené ochrániť občanov SR a vnútorný trh pred akýmkoľvek druhom špekulácie obchodných reťazcov. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood