Facebook Statistics

Spoločný postoj k európskej poľnohospodárskej politike

25-01-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon a zástupcovia agrárnej samosprávy dnes podpísali Spoločnú pozíciu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Rady poľnohospodárskych samospráv v SR k budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ do roku 2020. Signatármi dohody sú okrem ministra Simona predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík, predseda Zväzu roľníkov a agropodnikateľov Slovenska Viliam Kompas, predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov SR Vladimír Kočárik a predseda Združenia agropodnikateľov Slovenska Oliver Šiatkovský.

Na  dnešnej tlačovej konferencii minister Simon podčiarkol dôležitosť podpisu dohody, ktorá je východiskovým bodom pri ďalších rokovaniach o budúcej reforme SPP, ktorá by mala byť spoločná, jednotná a hlavne výhradná na úrovni EÚ. Podľa slov ministra musí byť politika európskeho agrosektora trhovo orientovaná a konkurencieschopná a jej rozpočet je potrebné zachovať na súčasnej úrovni aj v budúcom finančnom výhľade EÚ. Podotkol, že budúca podoba SPP musí upustiť od historického princípu výpočtu priamych platieb, ktoré musia byť spravodlivo vyplácané pre každého farmára v EÚ podľa kľúča „za rovnaké výkony rovnaká platba“.

Na konkrétnych krokoch v rámci reformy SPP budú obe strany aj naďalej spolupracovať. Minister prisľúbil, že výsledky dohody bude presadzovať pri rokovaniach o reforme na medzinárodných fórach.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood