Facebook Statistics

Spolupráca s Astrachánskou oblasťou má reálne základy

16-10-2012

Na základe realizácie „Protokolu o hospodárskej spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Vládou Astrachanskej oblasti Ruskej federácie“, sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. októbra 2012 v Astrachani 1. zasadnutie Komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Vládou Astrachanskej oblasti Ruskej federácie.

Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Dušan Petrík, astrachanskú delegáciu vicegubernátor a predseda vlády Astrachanskej oblasti Aleksejevič K. Markelov. Za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka boli členmi Komisie štátny tajomník Štefan Adam, generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu Zuzana Nouzovská a generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva Ján Vajs. Zasadnutia zmiešanej komisie sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Rusku Jozef Migaš. Zámerom zasadnutia bolo posilniť regionálnu spoluprácu medzi Slovenskom a regiónmi RF s cieľom realizácie vzájomne výhodných projektov a nadviazania obchodných kontaktov.

„Nachádzame sa v procese globalizácie ekonomík, čo samozrejme neobchádza ani oba zmiešané sektory. Z celosvetového hľadiska je výroba bezpečných potravín základom fungovania každého štátu, pričom zohráva dôležitú úlohu v ekonomike danej krajiny. Spolupráca s Astrachanskou oblasťou sa naštartovala v prvom rade v segmente plemenárstva hospodárskych zvierat. Bol by som nesmierne rád keby tento pilotný projekt pokračoval ďalej a k nemu sa postupne pridali aj ostatné segmenty poľnohospodárskej výroby a spracovania potravín. Máme enormný záujem o rozvoj spolupráce v oblasti živočíšnej výroby a s ňou súvisiacich oblastí – plemenárstva, šľachtenia, kontroly úžitkovosti, výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat, zdravia a pohody zvierat, veterinárnych postupov. Vieme ponúknuť know-how, poradenstvo a vzdelávanie v tejto oblasti, ako aj priamy materiál a odborníkov,“ uviedol na zasadnutí Štefan Adam a pokračoval: „Široký priestor na spoluprácu je v poľnohospodárskej technike, technológiách, spracovaní poľnohospodárskych plodín, ako aj technológie skladovania poľnohospodárskych produktov a výživy zvierat.  Slovenská republika je pripravená ponúknuť na spoluprácu s Astrachanskou oblasťou aj veľmi dôležitú oblasť spracovania poľnohospodárskych výrobkov a výroby potravín. Potravinársky priemysel má na Slovensku veľmi významné postavenie, je to sektor s veľkou tradíciou, modernou technológiou a vyspelým know-how. Naša spolupráca môže byť orientovaná na oblasť priamej spolupráce  v obchodnej výmene, ale aj formou joint-venture, či poradenstvom a výmenou skúseností. “

Zasadnutie sa konalo v termíne tradičnej medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy, kde Slovensko prezentoval národný stánok SR.  V rámci tejto výstavy  na záver zasadnutia podpísali vedúci delegácii štátny tajomník MH SR D. Petrík a vicegurbernátor A.K. Markelov Protokol z 1. zasadnutia Komisie. Protokol sa zameriava na rozvoj spolupráce v obchodno-ekonomickej sfére, bytovom hospodárstve, stavebníctve, školstve a vede. V oblasti sektoru pôdohospodárstva  dominuje oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva, veterinárne záležitosti, výskum a vzdelávanie v živočíšnej výrobe. Podpísaný Protokol dáva široké šance na spoluprácu v oblasti poradenstva, vzdelávania, spoločných projektov, ako aj priamej obchodnej výmeny.

V tovarovej štruktúre vzájomného obchodu prevládajú hlavne ryby a výrobky z rýb,  výrobky z dreva, stroje a mechanické zariadenia ako napr. sústruhy, obrábacie stroje, lisy. Slovenskí podnikatelia majú záujem tento sortiment rozšíriť o nové tovary a služby najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry, lodiarskeho priemyslu, stavebníctva, bytového hospodárstva, energetiky, investičného poradenstva a developerských aktivít, či modernizácie agropotravinárskeho sektora.

Členmi expertnej časti  delegácie  boli aj ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš a generálny riaditeľ Agrokomplex Výstavníctvo Nitra František Ďurkovič. V expertnej časti delegácie boli zastúpení aj podnikatelia z agropotravinárskeho sektora -  Miloslav Šebek, generálny riaditeľ Slovenských biologických služieb, Peter Uhrík zo Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Ján Juríček, zástupca obchodnej spoločnosti Bajuhit s.r.o., Marián Murín za Agro Mútne s.r.o., Dušan Hecht v zastúpení Vitis Pezinok spol. s.r.o. a Ján Malatinec, generálny riaditeľ mliekarne Koliba Hriňová.

Slovenskí podnikatelia sa stretli v piatok 12. 10. 2012 s podnikateľskou obcou Astrachanskej oblasti na tzv. Podnikateľskom fóre. Na tomto fóre sa zúčastnilo 19 podnikateľských subjektov, samosprávnych a štátnych inštitúcií Astrachanskej oblasti RF a každý zo slovenskej časti delegácie mal možnosť nájsť si partnera na diskusiu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood