Facebook Statistics

Podujatia

Spomienka na nestora lesníctva Jozefa Dekréta Matejovie

25-01-2019

Začiatkom tohto roka si lesníci pripomenuli 178 rokov od smrti významného priekopníka moderného lesníctva Jozefa Dekréta Matejovie. Pietny akt sa uskutočnil pri buste J.D. Matejovie v centre Banskej Bystrice, pri sídle štátneho podniku LESY SR.

  • Lesníci si pripomínajú 178 rokov od úmrtia významného priekopníka moderného lesníctva Jozefa Dekréte Matejovie
  • Medzi jeho najväčšie počiny v oblasti lesníctva platí začiatok zalesňovania z vlastných zdrojov, spúšťanie dreva rigolmi či zavedenie všeobecného používania ručnej píly          

J.D. Matejovie  sa narodil  12. júla 1774 v Dobroči pri Čiernom Balogu na strednom Slovensku. Bol významným slovenským horárom, ktorý hlavne na Horehroní zaviedol a presadzoval v ťažbe dreva pílu namiesto sekier, no predovšetkým bol priekopníkom v obnove lesov.

Hlavnou Dekrétovou myšlienkou je plánovité zalesňovanie hôr zdevastovaných niekoľkými storočiami ťažby dreva pre potreby miestneho rozvinutého baníctva, hutníctva a sklárstva. Jeho zásluhou sa na Slovensku začalo s výsevom v lesoch z vlastných zdrojov, spúšťaním dreva rigolmi a zaviedlo sa všeobecné používanie ručnej píly.

„Hoci bol samouk a lesný praktik, bol zároveň obhajcom progresívnych myšlienok pri obhospodarovaní lesov. Založil nielen tradíciu lesnej prvovýroby, ale významnosť lesného hospodárstva videl v zachovaní, zabezpečovaní a všestrannom zveľaďovaní lesov“, povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Marian Staník.

Dovtedy sa odlesňovanie bránilo len úradným obmedzovaním ťažby dreva a zákazmi pasenia kôz na holinách. Zalesňovanie inak ako prirodzenou cestou (náletmi) bolo neznáme. J.D. Matejovie sa podarilo presadiť plánovitú výsadbu a sám ju aktívne realizoval, opätovné zalesňovanie pokladal za najvýznamnejšiu prácu. Do roku 1838 zalesnil 3 942 ha, ktoré boli predtým bez porastu. V jeho práci pokračovali aj jeho nástupcovia a podarilo sa tak na začiatku dvadsiateho storočia opäť zalesniť prakticky celú oblasť.

 Viac sa dozviete na: https://www.lesy.sk/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/spomienka-nestora-lesnictva-jozefa-dekreta-matejovie.htmlAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood