Facebook Statistics

Správa EU One Health: pokles hlásených zoonotických ochorení u ľudí a epidémií alimentárnych nákaz v roku 2020

17-12-2021

​Kampylobakterióza bola najčastejšie hlásenou zoonózou v EÚ v roku 2020 s 120 946 prípadmi v porovnaní s viac ako 220 000 v predchádzajúcom roku. Nasledovala salmonelóza, ktorá postihla 52 702 ľudí v porovnaní s 88 000 v roku 2019. O 47 % klesol aj počet hlásených alimentárnych nákaz. Tieto zistenia sú založené na výročnej správe EU One Health zoonosis report, ktorú vypracovali EFSA a ECDC.

Odborníci uznali vplyv pandémie COVID-19 v Európe na pozoruhodný pokles hlásených zoonotických chorôb u ľudí – v rozsahu od 7 % do 53 % v závislosti od príslušnej hlásenej choroby a epidémie alimentárnych nákaz.

Možné faktory veľkého poklesu prípadov zahŕňajú zmeny v správaní  za účelom ochrany zdravia, obmedzenia cestovania a podujatí, zatváranie reštaurácií, karanténa, lockdown a ďalšie mitigačné opatrenia, ako je používanie masiek, fyzický odstup a dezinfekcia rúk.

Ďalšími najčastejšie hlásenými ochoreniami boli yersinióza (5 668) a infekcie spôsobené E. coli produkujúcou Shigatoxín (4 446). Listerióza bola piatou najčastejšie hlásenou zoonózou (1 876 prípadov), pričom postihovala najmä ľudí nad 64 rokov.

Listerióza a infekcie západonílskej horúčky boli ochoreniami s najvyššou úmrtnosťou a počtom hospitalizácií – pričom väčšina lokálnych infekcií západonílskej horúčky u ľudí bola hlásená v Grécku, Španielsku a Taliansku.

Správa tiež monitoruje epidémie alimentárnych nákaz v EÚ, udalosti, počas ktorých sa najmenej dvaja ľudia nakazia tou istou chorobou z tej istej kontaminovanej potraviny. V roku 2020 bolo hlásených celkovo 3 086 epidémií alimentárnych nákaz. Salmonella zostala najčastejšie detekovaným pôvodcom a spôsobila asi 23 % epidémií. Najčastejším faktorom prenosu salmonelózy boli vajcia, vaječné výrobky a bravčové mäso.

Správa obsahuje aj údaje o Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, besnote, Q horúčke a tularémii.

EFSA zverejňuje dva interaktívne komunikačné nástroje o epidémiách prenášaných potravinami – mapu príbehu a informačný panel. Mapa príbehu poskytuje všeobecné informácie o epidémiách alimentárnych nákaz, ich pôvodcoch a implikovaných potravinových faktoroch prenosu. Informačný panel umožňuje ľuďom vyhľadávať veľké množstvo údajov o epidémiach alimentárnych nákaz, ktoré od roku 2015 zhromaždil úrad EFSA z členských štátov EÚ a iných reportujúcich krajín.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood