Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o riešení systému environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2018

17-01-2019

Správa uvádza výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za roky 2005 – 2017 v rámci Slovenskej republiky. Ich cieľom je informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva Slovenskej republiky v spojitosti so systémom národných účtov. Údaje správy sú jedným z podkladov pre  Štatistický úrad SR k zostavovaniu Národných účtov za Slovenskú republiku.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood