Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o riešení systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2016

31-01-2017

Správa uvádza výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za roky 2005 až 2015 v rámci Slovenskej republiky. Ich cieľom je informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva v kontexte metodických princípov Európskej únie v tejto oblasti.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood