Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o zoonózach, pôvodcoch zoonóz a alimentárnych nákazách v SR za rok 2012

21-10-2013

Predkladaná správa, ktorá prezentuje zhodnotenie situácie v oblasti zoonóz, pôvodcov zoonóz a alimentárnych nákazách za rok 2012, bola vypracovaná na základe rozpracovaného programového vyhlásenia Vlády SR a Strategického plánu národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu (ďalej "KB") s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej "EFSA"). Správa je podkladom pre KB a vedeckých expertov pre národné hodnotenia rizika bezpečnosti potravín. Zároveň na komunitárnej úrovni slúži pre EFSA, ako jeden z podkladov pre hodnotenie rizika.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)