Facebook Statistics
Značka Kvality

Sprístupnenie cvičnej verzie ITMS2014+ používateľom verejnej časti

21-11-2016

Pre prihlásenie sa do cvičenej verzie ITMS2014+ je potrebné mať najskôr vytvorené používateľské konto do verejnej časti ITMS2014+. Postup vytvorenia používateľského konta sa nachádza na nasledovnej webovej adrese: http://www.itms.datacentrum.sk/itms-2014-2020-itms2014/itms2014-verejna-cast-8c.html.

Ak už používateľ mal predtým vytvorené konto pre prihlásenie sa do verejnej časti ITMS2014+, používa tie isté prihlasovacie údaje pre prihlásenie do cvičnej verzie ITMS2014+.

Pravidlá používania cvičnej verzie ITMS2014+:

- každú noc sa do cvičnej verzie preklápajú dáta z ostrej verzie ITMS2014+, t. j. dáta v rámci cvičnej verzie jeden deň "meškajú" voči ostrej verzii,

- v rámci cvičnej verzie sa realizujú testy nových verzií ITMS2014+, t. j. funkcionalita cvičnej verzie a ostrej verzie ITMS2014+ nemusí byť na 100% rovnaká,

- v rámci cvičnej verzie nie je garantovaná dostupnosť, riešenie problémov ako je tomu pri ostrej verzii ITMS2014+,

- pre cvičnú verziu DataCentrum, ako prevádzkovateľ ITMS2014+, nie je povinné poskytovať podporu v takom rozsahu ako je tomu pri ostrej verzii ITMS2014+.

Pre prístup do cvičnej verzie ITMS2014+ je potrebné využiť nasledujúcu webovú adresu: https://public-tst.itms2014.sk/.

Používateľ sa uistí, že pracuje v cvičnej verzii tak, že v ľavom hornom rohu sa nachádza logo ITMS2014+ s označením „TEST“. Pre prístup do verzie odporúčame primárne využívať prehliadač Google Chrome.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood